Rawka
Rawka, która znana jest również Bolimówką to prawy dopływ Bzury, którego długość wynosi 97 km. Z kolei powierzchnia dorzecza wynosi aż 1192 km2. Najnowsze pomiary wykonane za pomocą GPS mówią, że rzeka ma ponad 114 km długości. Wyjątkowe walory krajobrazowe oraz przyrodnicze czynią ją szczególną rzeką w skali Polski Środkowej. Warto tutaj podziwiać całą dolinę a nie tylko geomorfologiczne ukształtowanie koryta rzeki.

Nad wyraz urokliwe są tereny w okolicy miejscowości:

Rzeka Rawka płynie przez Wzniesienia Łódzkie, Równinę Łowicko-Błońską oraz Wysoczyznę Rawską. Źródłowy odcinek rzeki składa się z dwóch struktur, które łączą się w jedno koryto w okolicach Kochanowa. Stąd też Rawka płynie wprost do Rawy Mazowieckiej w kierunku wschodnim. Kiedy minie ona miasto, zmienia swój kierunek i płynie na północ.
W wyniku procesów denudacyjny wykształciły się tutaj liczne boczne, krótkie, lecz głębokie dolinki, które mają charakter wąwozów, urozmaicające w ten sposób krajobraz. Dalej rzeka przepływa przez kompleks lasów puszczy bolimowskiej, a poniżej wsi Bolimów przez bezleśną wysoczyznę. Rzeka ta uchodzi do Bzury.
Ochronie podlegają tereny po brzeżne do 10 m w głąb lądu, sama rzeka, ale również wybrane starorzecza, torfowiska, podmokłe łąki, a także ujściowe odcinki trzech dopływów leśnych, czyli Korabienki, Grabinki i Rokity. Puszcza Bolimowska rozciąga się po obu stronach rzeki i ma powierzchnię dochodzącą nawet do 1000 hektarów.
Warto również zwrócić uwagę na liczne zabytki kultury. Znajdują się tutaj dwory, stare chaty, parki, kościoły czy kapliczki, a także świadectwa burzliwej historii Polski, to znaczy cmentarze wojskowe, pozostałości fortyfikacji czy okopów.
Teren ten ze względu na swoje walory przyrodnicze cieszy się dużym zainteresowaniem. Pośród osób, które przemierzają go między innymi konno, pieszo, rowerem, ale również oczywiście kajakami.
Dopływy to między innymi chojnatka Krzemionka czy białka które są urokliwymi rzekami i na wielu odcinkach bardzo malowniczymi.

Trasy

Kilometraż i opis szlaku kajakowego rzeki Rawki opracowany został na podstawie własnych eksploracji. Ze względu na charakter rzeki bieżące odległości poszczególnych odcinków mogą być inne. Potwierdzają to nasze wyliczenia z wielu wycieczek kajakowych od źródeł do ujścia i najnowsze pomiary GPS.

Proponowane trasy rzeką Rawką dla osób początkujących na tej rzece:

Najładniejsze trasy
Rawką to:

Zobacz spływy kajakowe rzeką Rawką (zorganizowane):